Visie

 

Yoga en integrale vormgeving

Vormen zoals ruimtes werken in op ons bewustzijn. Een harmonische ruimte die geometrisch in verhouding is werkt ordenend, rustgevend en versterkend op ons zenuwstelsel.

Omgekeerd kan ons bewustzijn vormen creëren, kunnen we via ons bewustzijn yogahoudingen en ons eigen leven vormgeven .

De manier waarop je je beweegt, de houding die je fysiek aanneemt, vertelt veel over hoe je denkt, hoe je je voelt en wat je wilt.

In deze yoga leer je hoe je door ordening te brengen in je denken, voelen en willen een yogahouding (asana) kunt vormgeven en steeds verder kunt ontwikkelen.

De vorm van de yogahouding kan esthetisch en licht zijn of eerder gespannen en dwangmatig afhankelijk van het beeld dat je vooraf in het bewustzijn bracht.

Het vormgeven wordt op zo’n manier aangebracht dat je je altijd verder kan verdiepen en ontwikkelen.

Door middel van concrete thema’s en actieve inzet van het bewustzijn wordt geleidelijk aan inzicht ontwikkeld in vormgeving en de vele samenhangen die eruit voort vloeien.

Deze yoga schoolt de gedachten en de gewaarwordingen op een esthetische, kunstzinnige en vrije manier. Deze yoga is niet gebonden aan geloofsovertuigingen of bepaalde strekkingen. Er wordt niet vertrokken vanuit een bepaalde methodiek of lichaamsenergetische techniek. Er wordt geen gebruik gemaakt van ademhalingstechnieken.

Yoga als spiritueel mentale kunst heeft niks te maken met mystiek, wel met de actieve ontwikkeling van het bewustzijn (het denken, voelen en willen), met het leren ontwikkelen van opmerkzaamheid en concentratie.

Elke persoon kan door de eigen scheppende, vormende krachten aan te spreken zijn ontwikkelingsmogelijkheden leren ontdekken, ze verruimen en ermee in dialoog treden met anderen.

Doel en opzet van de lessen

Het lichaam en vooral de uiterlijke vorm van het lichaam staat erg centraal in ons leven.
Vaak werken we enkel fysiek met en vanuit het lichaam om het in de “ideale” vorm te krijgen.
In deze yogalessen leer je vanuit het bewustzijn, door het ontwikkelen van opmerkzaamheid en concentratie, je lichaam vorm te geven.
Iedereen kan dit leren. Je ontdekt hoe het bewustzijn het lichaam kan sturen en in een vorm brengt waarvan je misschien dacht dat het lichamelijk voor jou niet mogelijk was.

Je ontdekt je scheppende en creatieve mogelijkheden als mens met een lichaam, ziel en geest.

De lessen zijn praktisch, concreet en het lichaam wordt (intensief) aangesproken.

Waarom yoga beoefenen?

Je fysieke houding, je oprichting, wordt beter omdat de volledige wervelkolom in spanningsverdeling en flexibiliteit wordt aangesproken in de asana’s.

Wie zich goed kan oprichten krijgt meer zelfvertrouwen, kan beter in relatie treden met anderen, de ademhaling kan ritmisch en vrij bewegen.

Je denken wordt helder en concreet door opmerkzaamheid en concentratie.

Je leert nieuwe gewaarwordingen ervaren waardoor je je emotionele stabiliteit ondersteunt.

Je zenuwstelsel komt tot rust en regeneratie. Je bouwt je levenskrachten op door de ritmische vormgeving in de asana’s.

Je ontwikkelt je persoonlijkheid steeds verder door bewust de yoga houdingen vorm te geven.

Dank voor jullie enthousiasme!

‘Onze hartelijk dank in de leiding en begeleiding van onze eerste yoga-ervaringen. Je straalt uit waar je voor staat. Ook wij proberen “vorm te geven” aan ons leven, een beeld te vormen van waar we naar toe willen, een poging te ondernemen om daar ook effectief naar toe te gaan. Jouw “yoga en vormgeving” lessen vormen hierin een niet onbelangrijk aandeel (zelfs voor iemand met de souplesse van een gemiddelde borstelstok). We gaan je missen ! Frank en Katrien 18/12/2018

—–

“Eerder toevallig bij jou terecht gekomen (je kwam in de plaats van een zieke collega) heb ik mij onmiddellijk helemaal thuis gevoeld in jouw lessen van Yoga en Vormgeving.  Het lesverloop is rustig, de instructies zijn degelijk, het effect is diepgaand.  De eigen grenzen zachtjes aan verleggen dankzij de actieve innerlijke voorstelling die je aanbrengt bij elke oefening, werkt. Ik waardeer ook bijzonder dat je mij de  juiste houding van de wervelkolom hebt aangeleerd.” Christine DG 17/12/2018 

—–

“Ik volgde vroeger al Yoga, maar kwam nooit voorbij het stadium van de verbeterde turn-oefeningen.
Het is pas door jouw aanpak dat ik inzag hoe bewegingen worden gemaakt, hoe je ze kan sturen en vooral blijvend verbeteren.
Ook de uitleg die je er telkens bij gaf is inspirerend voor het dagelijks leven.
Ik zal je erg missen als lesgever en wekelijkse bron van rust en inspiratie.
Het ga je goed en ik wens je alvast veel succes toe met je yoga-school, waarbij ik je van harte alle succes toewens.” Annick A 17/12/2018

—–

“Ik vind de lessen vooral interessant omdat er de nodige tijd is om de oefeningen op een wel bewuste en doordachte manier uit te voeren. Dit is typisch voor deze manier van yoga. (Eigen aan deze lesgeefster) Je doet de oefeningen niet alleen voor het lichamelijke, maar vooral  ook vanuit een geestelijke standpunt. (Voorstelling)

Er is ook altijd de nodige tijd om uitleg te vragen en Karen heeft ook altijd de nodige ruimte om als het nodig is je op een aangename wijze bij te sturen. De lessen worden gegeven met de nodige humor en in een ontspannen sfeer. Voor mij  zijn deze lessen een steunpunt en tevens een stevige basis voor de klassieke yoga die ik verder nog volg.  Zeker een aanrader om het te proberen en aan deze lesgeefster zal het zeker niet liggen.” Johan DP 15/12/2018

—–

“De bewustzijnsoefening die je vandaag op het einde hebt gedaan was voor mij een verrijking van de yogasessie !” LS 21/03/2014

—–

“Ben echt blij dat ik deze manier van Yoga heb ont-dekt en dat ik dit bij jou mag komen volgen.” CV 6/02/2014